top of page
Image by Alan Rodriguez

Årskurs 2

ÅK2: Enligt skolans läroplan ska vi i skolan arbeta med ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt anpassa läsningen efter textens form och innehåll.” (Lgr22).
Vi arbetar därför utifrån varje barns nivå. För att tillgodose alla barnens behov arbetar vi med många olika arbetsmetoder. Vi tränar att läsa texter av olika sorter, tränar på att förstå det vi läser samtidigt som vi fortsätter att leka och spela språkspel där vi får träna läsförmågan.

Under terminen arbetar vi med ett antal tema som genomsyrar både skoldagen och fritidsverksamheten. Varje tema avslutas med en utflykt till ett passande ställe. Genom ett
ämnesövergripande arbetssätt kan eleverna koppla ihop kunskaper från de olika ämnena till en helhet. På detta sätt blir även alla ämnen en del av hela skoldagen.

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris idéer och har montessorimaterial i klassrummet som eleverna kan arbeta med under svenska lektionerna samt vid andra tillfällen. Dessa konkreta material kan väcka värdefulla aha-upplevelser hos barnen. Exempelvis ska man presentera viktiga begrepp och ingående arbeta med deras innebörd och användningsområden. Genom bilder, musik, tidningar, språkspel, laborationer ges eleverna möjlighet att själv definiera och skriva om relevanta begrepp.

 

Det är viktigt att skapa kommunikativa lärandemiljöer och ge eleverna tydliga instruktioner och vägledning, presentera lektionsstrukturen och målen med undervisningen. Att låta eleverna fundera på vad de redan kan samt vad de ännu inte känner till är en bra utgångspunkt för lärande.

bottom of page