top of page
Pojke Skrivande på Blackboard

Undervisning i olika årskurser

Vi arbetar med NTA- teman från åk F-9 och syftet är att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8–10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande se:

https://ntaskolutveckling.nu/

Vi har avtal med Inläsningstjänst som gör att alla elever i åk F-9 får använda Polylino skola. Polylino innehåller böcker med ljud, bild på mer än 50 st olika språk.
Tjänsten flerspråkiga Begreppa ger eleverna möjlighet till extra stöttning genom att ha tillgång till fler än 500 filmer inom NO- och SO- ämnena, matematik, teknik, svenska samt
vård och omsorg från åk 4-9. Filmerna är tillgängliga på flera olika språk. De korta filmerna (2-4 min) utgår från det centrala innehållet i ämnets kursplan och förklarar viktiga
nyckelbegrepp i grafik.

  • Vi använder inläsningstjänstens alla funktioner.

  • Inlästa läromedel är lättläst.

  • Fenologia: Kartläggning av dyslexi.

  • Polylino skola: Digital boktjänst för F-9.

  • Begreppa.

bottom of page