top of page
School Supply

Vision och värdegrund

Vision

Vår vision på Apolloniosskolan är att alla elever ska ges möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha en arbetsmiljö som präglas av
glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa.
Vårt övergripande mål är att alla elever ska lyckas! Vi satsar på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. IT genomsyrar alla ämnen och är ett naturligt verktyg och läromedel i undervisningen för både elever och personal.

Värdegrund

I Apolloniosskolan bygger vi all vår undervisning och samvaro på begreppen:

Självkänsla

Trygghet

Ansvar

Respekt

STAR

Vår värdegrund bygger på att eleverna tränar sig i att respektera varandras åsikter och att samarbeta. Vår värdegrund ska genomsyra elevens hela skoldag.

Apolloniosskolan arbetar med stöd utav stiftelsen Friends för att förebygga mobbning och kränkningar i alla former. Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen och skolans läroplaner. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning, i kombination med all den samlade erfarenhet som Friends har genom sitt 25åriga arbete. På Apolloniosskolan genomför vi årligen Friends kartläggning för trygghet och trivsel som analyseras för att se till skolans unika situation och som följs upp med skolanpassade insatser. På så sätt får vi ett systematiskt trygghetsarbete på vår skola.

Länk

Friends_logo_edited.png
bottom of page