top of page
Lärare och elev

Köregler och ansökningsformulär

Köregler och ansökningsformulär

Apolloniosskolan har ett kösystem för antagande till utbildningen på skolan enligt huvudregeln i skollagen. Antagandet till skolan bestäms av den tid eleven stått i kön och hemkommunens regler för skolplacering.

De urvalskriterier Apolloniosskolan har är följande:

För fristående grundskolor har Skolinspektionen i första hand accepterat urvalsgrunder enligt nedan: Om skolan inte har plats för alla som söker gäller urvalsgrunder i den prioriteringsordning som beskrivs nedan

 

  • Syskonförtur: Barn som ska börja förskoleklass och har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1–3 på skolan under samma läsår som barnet ska börja.

  •  Kötid: Om flera barn söker samtidigt till skolan avgörs intaget till respektive årskurs på tiden barnet stått i kön.

  • Barn som fyller 5 år och söker till förskoleklass.

  •  Barn som är folkbokförda i andra kommuner än Stockholms stad.

bottom of page