top of page
Image by Aleks Dorohovich

Årskurs 5

ÅK5: I en globaliserad värld är engelska det främsta och viktigaste redskap för att kommunicera med andra. Nu förtiden finns engelska språket överallt, det omger oss i
vardagen. Att ha kunskaper i engelska, att behärska språket är nyckeln till framtiden. Det ökar ”individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.” Det här är skälet för den främjande ställning som skolämnet engelska har i vår skola.

I årskurs 5 fokuserar vi på att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga hos varje elev. Vi satsar på muntlig kommunikation i balans med de andra tre förmågor: läsa, skriva och lyssna. Vi jobbar med olika former av samtal, dialoger, debatter, intervjuer och muntliga interaktioner. Eleverna får möjlighet att träna på olika språkliga företeelser som uttal,
intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck.

bottom of page