top of page
Image by Vika Strawberrika

Fritidshem

​Fritidshem: I vårt arbete utgår vi från läroplan, Lgr 22. Vi arbetar för att det ska finnas en röd tråd genom hela dagen. Den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritidshemmet under 4 eftermiddagstid. Om skolan arbetar med ett tema kan barnen exempelvis bygga, skapa och fortsätta experimentera på samma tema på eftermiddagen. Vi vill att barnen får en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som utgår från deras intresse och behov. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och respekterade, har roligt och mår bra. Smågrupperna väljs utifrån önskemål och mognadsnivå. Här finns möjligheten dels att minska antalet barn i gruppen, dels att genomföra verksamheter som är anpassade efter önskemål, behov och mognadsnivå. Verksamhetsutbudet utgörs huvudsakligen av organiserad lek inne och ute, fysisk aktivitet, bild och form, textil och pyssel, natur – skog – park - teater utflykter, skridskoåkning, bakning, musik- och sångframträdanden, läxläsning.

 

Det viktiga arbetet med att utveckla relationer/socialt samspel utgår från pedagogernas observationer och kartläggning av barngrupperna. Vi stöttar och hjälper barnen att lösa
konflikter och sätta upp regler i leken, lyssnar på dem, låter barnen vara med och bestämma aktiviteter och hur allt ska fungera.

bottom of page