top of page
piano Keyboard

Årskurs 6

ÅK6: I vårt samhälle där elevernas vardag är präglad av stillasittande och olika typer av datorspel och elektronisk underhållning är det oerhört viktigt att sätta stort fokus på ämnet Idrott och Hälsa samt vikten av att vara fysiskt aktiv och dess påverkan på kroppen och hälsan. Vi lägger stort fokus på att uppmärksamma eleverna på många olika typer av aktiviteter som främjar ett fysiskt aktivt liv. Vi jobbar även mot att eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Detta är även något som är fast förankrat i Skolverkets kursplan för ämnet Idrott och Hälsa och som vi på Apolloniosskolan alltid siktar mot och planerar och genomför undervisningen utifrån. Genom undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

  • Planera, praktiskt genomföra och värdera Idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

  • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

  • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

bottom of page