top of page
Image by Greg Rosenke

Årskurs 7

ÅK7: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

På Apolloniosskolan arbetar vi medvetet med den svenska språkutvecklingen och vill att eleverna ständigt ska utveckla språket. Vi visar eleverna en värld full av möjligheter, där

eleverna ständigt har en möjlighet att träna och utveckla sitt skrivande, läsning och tala. Vi väcker elevernas lust till läsning genom att eleverna själva får läsa olika typer av texter efter eget intresse och genom det får eleverna en större förståelse både för sig själva och den värld de lever i.

Vi ger eleverna en större förståelse för hur språket fungerar i olika situationer, och ge eleverna fler verktyg för att bli bättre på att skriva och tala. På så sätt kan eleverna få fram sina åsikter på ett bättre sätt, och känna en större trygghet när de till exempel ska prata inför andra. Dessutom är det då lättare att förstå hur man kan påverka andra människor genom hur man talar eller skriver.

Genom undervisningen i ämnet svenska/svenska som andarspråk ska du sammanfattningsvis få möjlighet att:

  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

  • Söka information från olika källor och värdera dessa.

bottom of page