top of page
Image by Hope House Press - Leather Diary Studio

Årskurs 3

ÅK3: Vi gör vad vi kan för att väcka en positiv förväntan där elever går från att styras av plikt till att styras av lust. Som busschaufför och därmed ansvarig för resan (i läroplanens tecken) så tänker jag att:

  • Alla som vill måste komma med på bussen.

  • Få guidning och därmed hjälp att bestämma vart man ska.

  • Resan ska bli så bekväm som möjligt, att man ska få tid att njuta av utsikten och får välja var i bussen man vill sitta och när man anser det färdig åkt.

Det är därför viktigt att locka fram individens egna svar och idéer.

 

Jag vill också ha en buss med god förståelse mellan medpassagerarna. De allmänna råden om planering av undervisningen utgår från följande bestämmelser:

 

”Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sin egen utveckling ska nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål”.


Om en elev lätt når målen ska även denne ges ledning och stimulans för kunskapsutvecklingen. Vi jobbar därför enligt dem förmågorna som finns i varje ämne. Med en läs-,skriv- och räknegaranti inför uppflyttning till mellanstadiet (åk 4 – 6).

bottom of page